Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.07.2011 13:29 - Изграждане на септична яма
Автор: septichniqmi Категория: Други   
Прочетен: 114054 Коментари: 8 Гласове:
2ИЗГРАЖДАНЕ НА СЕПТИЧНА ЯМА
www.ekomakc.com

image

image


Септични ями


       Септичните ями са най-старите използвани и сега съоръжения за анаеробно третиране на битови отпадъчни води и утайки от малки обекти с капацитет до 10 m3/d

image      Септичната яма е проточно неотопляемо стоманобетонно съоръжение (монолитно или сглобяемо), състоящо се от една до три image последователно свързани утаително-изгнивателни камери и камера за обеззаразяване на водата

 В утаително-изгнивателните камери се извършват процеси на утаяване и процеси на анаеробно разграждане на органичните вещества в отпадъчните води и натрупаните на дъното утайки.

image

Съдържанието на камерите не се размесва специално, а само вследствие турболенцията, предизвикана от входящия поток (периодично) и газовите мехурчета, образуващи се в процесите на анаеробно разграждане.
imageГазовите мехурчета извличат на повърхността суспендираните частици, където те се натрупват като неизгнила кора със значителна дебелина (около 0,5 m)

image

 

В септичните ями отпадъчните води престояват сравнително кратко (6 – 72 h) при нормална температура и анаеробното разграждане на разтворените и колоидните вещества в тях протича непълно - само в първата фаза (кисело гниене), което е недостатъчно според съвременните изисквания.

imageЗатова в съвременните условия в развитите индустриални държави и у нас септичните ями се разглеждат като неадекватни съоръжения и следва да се избягват, а попивните септични ями са забранени от закона. image

 

Утайките в септичните ями престояват достатъчно дълго (6 – 12 месеца между две последователни изваждания), което е достатъчно за тяхното пълно изгниване.

Внимание!!!!   Използването на биоензимни препарати води до:
 • увеличаване полезния обем на ямата и така съкращава броя изпомпвания на ямата от пет до седем пъти но с течение на времето на дъното се натрупва шлам които трябва да бъде почистен сас специална машина.
 • Препоръчваме Ви да използвате услугите на нашата фирма защото разполагаме с най-модерната техника и високо квалифициран персонал.

 

imageИзграждането на септична яма изглежда на пръв поглед много лесно и просто, но ако не се знаят някои основни правила, след това в процеса на експлоатация има много проблеми. За да избегнете тези проблеми се запознайте с тази информация и ако е необходимо заповядайте при нас за консултация. 


Никога не правете такава яма. Това е забранено от закона:
imageЗа съжаление това е най-разпространената  по настоящем  конструкция на септична яма –  еднокамерна, изградена от суха зидария за да попива и след време, когато намалее хидравличната пропускливост на почвата  съществува  опасност от препълване.
Това се случва когато дебитът на отпадните води превиши попивните възможности на почвата. Този момент обикновено  настъпва  след първото или най-късно второто изпомпване.


 

image

Изграждането на септичната яма започва с избора на място

      Избора на място е първото и може би най-важно нещо, за това спазвайте следните правила:

 • Септичната яма трябва да бъде разположена на не по-малко от десет метра от къщата по посока на наклона на терена.
 • Тръбата която излиза от къщата и отива в ямата не трябва да прави завой, защото това може да предизвиква запушване.
 • Наклона на тръбата не трябва да по-малко от 3%

 

image

 • Попивните полета на не по малко от двадесет метра от къщата по посока наклона на терена.
 • Проверете каква е хидравличната пропускливост на почвата в зоната определена за попивно поле.

 

image

 
 • Попивните полета трябва да са на най-малко сто метра от кладенци или сондажи за питейна вода.

 

image


 • Желателно е септичната яма и попивните полета да бъдат на около десет метра от границата на имота или ако това е технически невъзможно да се съгласува със съседите и да се направят отдушници и да се съобрази от къде предимно духа вятъра.
 • Попивните полета трябва да са на най-малко петдесет метра от реки, езера, потоци или сухи дерета.

Обема на септичната яма се изчислява по следния начин:
image

   * Общият обем на септичната яма се определя като сума от обема на утаителната част - Vут и този на изгнивателните камери -Vизг
     
Vут = Q.tут , m3/d

Vизг = Vж,изг . Nж , l/ж.d

Vж,изг = Vж . tизв . 0,7.(100 – W1)/(100 – W2) = 0,8.6.30.0,7.(100 – 95)/(100 – 90) = 50,4 l/ж.d

Q – количество на отпадъчните води, m3/d
tут – изчислителен времепрестой на отпадъчните води, d
tизв – време между две последователни изваждания на утайките, d
Vж,изг – специфичен обем на суровите (неизгнилите) утайки, l/ж.d
W1 – влажност на суровите (неизгнилите) утайки, %
W2 - влажност на изгнилите утайки, %
0,7 – редукционен коефициент, отчитащ намаляването на твърдата фаза в процеса на гниене

      При избора на септична яма трябва да се вземат предвид следните параметри:

    Консумация на вода в България  е средно 175 литра на човек на ден.
    Трябва да се добавят към 50%, за да се вземат предвид мястото, заемано от отпадъците, които вече присъстват в септична яма.
    Водата  в септична яма трябва да е 1 м.
    Ширината трябва да бъде 1.20 м.
    Дълж
imageината на септична яма , се равнява на : капацитет в M3/Water Височина х Широчина.
    Периодът на задържане трябва да бъде на 2 до 3 дни.

    Поради минималния размер на септична яма за имоти , заети от 3,4,5 или 6 човека е:


image

Имот с трима жители  трябва да бъде  оборудван  със септична яма с минимален капацитет от 2,36 M3 или 2360 литра. Винаги е препоръчително да изберете септична яма с по-големи от необходимото размери , тъй като това ще даде следните предимства :
 • Намаляване на броя на изпомпванията
 • Намаляване на въздействието на случайно изпускане на токсични продукти в септична яма.
 • По-дълго време на  задържане на органичните отпадъци.   

   Моля, обърнете внимание , че не се препоръчва  инсталирането на септична яма с минимален капацитет по-малък от 3,00 M3 или 3000 литра.

 

image
image

 
 • Най-обща схема на септична яма , колектор и  разпределение на попивните полета.
imageНай-честите проблеми при септичните ями са:

Запушване на отходната тръба, преливане на пяна от ямата извън шахтата, събиране на много утайка на дъното и намаляване на полезния обем, затлачване на стените на ямата и нарушаване пропускането в почвата, отделяне на неприятни миризми.  
 Отстраняването на споменатите проблеми по традиционния начин става чрез изпомпване на ямата и чрез налагане на контрол върху отпадъците, доколкото е възможно. Изпомпването на ямата обаче е трудно и скъпо, и най-важното – проблемите си остават до следващото изпомпване.
Затова се налага водата, която е около 90% от общия обем в ямата да се отведе в попивни полета .Има и други системи за инфилтрация в почвата. Вижте някои от тях:

image

 

Това е модел масово използван в САЩ. В България няма голямо приложение.
 • Винаги изграждайте най - малко двукамерни съоражения, както е показано по долу.

image
Поливно поле
 • Ако при сградата се изгражда дренаж, вместо попивно поле, се изгражда филтрационно поле и чрез него отпадните води се отвеждат от дренажното съоръжение.
 • Най-груба преценка на площта на попивното поле, следователно и на разходите по изграждането му, може да се направи чрез преценка на потреблението на вода – по около 1 кв. метър на всеки куб. метър вода за месеца. Разбира се, тази стойност подлежи на доуточняване, пък и е във връзка със семейното планиране – деца се раждат, внуци, гости...

 

image

 

Разходите за готов комплект, фекален резервоар, утайник, тръби, гео-текстил, уплънения и т.н за обслужване на 5-членно семейство са около 3500-4000лв. Допълнително калкулирайте цената на изкопа, чакъла и извозването на земните маси и др.
При проект
imageирането трябва да се уточни коефициента на филтрация на почвите и да се прецени най-високото ниво на подпочвените води, за да се избегне дренирането им в утайника. Ако теренът има наклон, денивелацията на попивното поле трябва да се поддържа в определени при проектирането граници, за да не се допусне излизането на отпадните води на повърхността в ниската част на полето.Трябва да се има в предвид, че попиването на отпадни води в почвата ще направи неизползваеми водоизточниците разположени на 100-200m по посока на течението на подпочвените води, тъй като това разстояние е необходимо за биологичното пречистване. Освен това за ямата и за попивното поле следва да се спазват минимални отстояния от сгради и други съоръжение.

      Ние можем да ви дъдем съвет за това как да изградите своята септична яма или ако желаете това може да направи нашата специализирана бригада.

  image

Алтернатива на попивните полета:

      Като алтернатива на попивните полета се използват различни системи за изпаряване на водата. В зависимост от начина на нагряване, те биват:
 • Слънчеви изпарители - ползват енергия от слънцето
 • Електрически изпарители
 • Газови изпарители
     Също така, хубаво е да знаете,  че съществуват и алтернативи на септичните ями. Това са тоалетни от ново поколение в които е вградена система за изпаряване на водата и преработка на сухото вещество в биокомпост за наторяване на градината.
     Тези съоражения са много практични и няма нужда от септични ями и попивни полета. Системата е напълно автоматизирана и не изисква никаква по специална поддръжка и в някои случаи излиза по-евтино от изграждането на септична яма.
    Фирма Еко Макс Био внася такива тоалетни от най-големия производител в света SUN-MAR САЩ. За повече информация вижте в раздел - Алтернативни решения.


  imageГласувай:
2


Вълнообразно1. анонимен - If you want to make $10-$150/hour and up to
11.01.2012 02:02
If you want to make $10-$150/hour and up to $3500/month of your free time working at
home part-time then this is the most important message you’re ever
going to read.

Here’s why:

“Businesses need ME! They’re paying me money – CASH – to a
36-year-old work-at-home mother to get my opinion.”

http://www.cash-reward-surveys.info/surveys.html

Guess what?

They also need YOU!

I’m not a marketing expert or a sales gal. In fact, I know very
little about business. But I do know exactly what I like and what
I don’t like. I know what products I would buy and what services
I would use.

Guess what? This is exactly what large companies are paying me
for. They need to know what their average customer needs and
wants. So these companies pay millions of dollars every month to
the average person. In return, the average person, myself
included, answers some questions and gives them their opinion.

You’ve got to try this out. Just click on the link below and
check it out yourself.

http://www.cash-reward-surveys.info/surveys.html
цитирай
2. анонимен - maverickmoneymaking you can easily rake in $11, 917 per month
07.02.2012 00:39
Hi, This just came across my desk and I had to pass it on to you ASAP…
Internet multi-millionaire Mack Michaels has a few new positions available right now…
If accepted you can easily rake in $11, 917 per month starting from scratch.
==> http://www.maverickmoneymaking.info/maverick.html
Once you’re accepted just follow the training Mack gives you. It’s really quite simple…
Learn how Mack went from not being able to afford Christmas gifts to a millionaire lifestyle and how you can too!
BUT…
Due to the extremely high level of Hands-On time Mack spends with every new member he has to limit the number of positions that are open.
Right now there are only 2 available in your area. If you’re interested you should move quickly.
==> http://www.maverickmoneymaking.info/maverick.html
Your Friend, – Mike
цитирай
3. анонимен - метри
03.08.2012 10:13
на колко метра от оградата на съседа трябва да е построена шахтата за отпадни води?
цитирай
4. анонимен - Sex Cams
21.10.2012 21:31
<a href=http://adultcamchat.me/>Adult Video Chat</a>
http://adultcamchat.me/
A webcam is a video camera that feeds its images in real time to a computer or computer network, often via USB, ethernet, or Wi-Fi.

Their most popular use is the establishment of video links, permitting computers to act as videophones or videoconference stations. The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. Other popular uses include security surveillance, computer vision, video broadcasting, and for recording social videos .

Webcams are known for their low manufacturing cost and flexibility,<>] making them the lowest cost form of videotelephony. They have also become a source of security and privacy issues, as some built-in webcams can be remotely activated via spyware.
<a href=http://dermatology.jwatch.org/cgi/content/full/2010/317/1>Adult Chat</a>
<a href=http://www.porno.com.es/blog/2007/07/23/juliet-anderson-en-problemas/#comment-867620>Live Cams</a>
<a href=http://kingadeleye2.memory-of.com/About.aspx>Adult Cams</a>
<a href=http://tupsicologa.com.mx/mecanismos-de-defensa/#comment-22836>Video Chat</a>
<a href=http://begdinsap.livejournal.com/2944.html?mode=reply>WebCam Sex</a>
цитирай
5. анонимен - Adult webCams
22.10.2012 06:21
<a href=http://adultcamchat.me/>Adult Cams</a>
http://adultcamchat.me/
A webcam is a video camera that feeds its images in real time to a computer or computer network, often via USB, ethernet, or Wi-Fi.

Their most popular use is the establishment of video links, permitting computers to act as videophones or videoconference stations. The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. Other popular uses include security surveillance, computer vision, video broadcasting, and for recording social videos .

Webcams are known for their low manufacturing cost and flexibility,<>] making them the lowest cost form of videotelephony. They have also become a source of security and privacy issues, as some built-in webcams can be remotely activated via spyware.
<a href=http://zeusofsport.com/?p=2756#comment-3984>Live Cams</a>
<a href=http://genesisandgeology.wordpress.com/william-henry-greens-primeval-chronolgy/comment-page-1/#comment-206>Video Chat</a>
<a href=http://hivlongevity.com/the-secret/comment-page-1/#comment-3611>Adult WebCam</a>
<a href=http://www.advocateliberty.com/problem-nonrivalrous-consumption-in-free-market/#comment-38126>Sex Cam</a>
<a href=http://torontoresistance.wordpress.com/2011/07/11/support-the-breakaway-addiction-services-clinic-in-parkdale/>Lesbian Chat</a>
цитирай
6. анонимен - Live Chat
23.10.2012 12:12
<a href=http://adultcamchat.me/>Sex Cams</a>
http://adultcamchat.me/
A webcam is a video camera that feeds its images in real time to a computer or computer network, often via USB, ethernet, or Wi-Fi.

Their most popular use is the establishment of video links, permitting computers to act as videophones or videoconference stations. The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. Other popular uses include security surveillance, computer vision, video broadcasting, and for recording social videos .

Webcams are known for their low manufacturing cost and flexibility,<>] making them the lowest cost form of videotelephony. They have also become a source of security and privacy issues, as some built-in webcams can be remotely activated via spyware.
<a href=http://www.itmaxgroup.com/blog/2010/01/13/10-steps-to-troubleshoot-printer-problems/comment-page-1/#comment-31709>Live Sex Cams</a>
<a href=http://depression.conforums2.com/index.cgi?board=Suggestions&action=post>Adult Chat</a>
<a href=http://newyorkgritty.net/?page_id=49#comment-7299>Live Sex Cam</a>
<a href=http://mmnpl.wordpress.com/2010/07/13/real-world-launch-tactics/>Adult Cams</a>
<a href=http://www.forex-trade-finance.com/todays-best-forex-rates-get-latest-usd-exchange-rates/709#comment-4480>Sex Cams</a>
цитирай
7. анонимен - Live Sex Chat
24.10.2012 17:44
<a href=http://adultcamchat.me/>Adult Cams</a>
http://adultcamchat.me/
A webcam is a video camera that feeds its images in real time to a computer or computer network, often via USB, ethernet, or Wi-Fi.

Their most popular use is the establishment of video links, permitting computers to act as videophones or videoconference stations. The common use as a video camera for the World Wide Web gave the webcam its name. Other popular uses include security surveillance, computer vision, video broadcasting, and for recording social videos .

Webcams are known for their low manufacturing cost and flexibility,<>] making them the lowest cost form of videotelephony. They have also become a source of security and privacy issues, as some built-in webcams can be remotely activated via spyware.
<a href=http://selahidiker.blogcu.com/turk-dilinin-bes-bin-yili/192863/kodhata#comments>Adult Cams</a>
<a href=http://thespianpower.livejournal.com/1232.html?nojs=1>Sex Cam</a>
<a href=http://dagas-isa.dreamwidth.org/235528.html?mode=reply&style=site>Lesbian Chat</a>
<a href=http://afvallen-in-een-week.nl/forum/index.php?topic=187.new#new>Adult Chat</a>
<a href=http://www.thestrengthsfoundation.org/3-tips-for-understanding-johann-heinrich-pestalozzis-work-on-strengths>Adult Cams</a>
цитирай
8. анонимен - белорусская одежда в украине
24.10.2012 19:00
Привет Всем!Хотите заказать одежду на выгодных условиях? Тогда читайте новость - <a href=http://www.mirfile.ru/user/waycleaffency/>pronovias платья </a> интернет магазин одежды vip <a href=http://telechargersonic104.net/user/DuffmafeEmpap/>интернет магазин недорогой одежды екатеринбург </a> штаны купить <a href=http://sch1133.ru/user/turcenrerie/>интернет магазин дизайнерской одежды </a> мужские джинсы купить недорого ... Удачи Всем!
-====-
Discount 10% - <a href=http://kamagra-wirkungsvolles.webstarts.com/>Kamagra 100 </a> - ordering Kamagra online Buy Buy c.o.d. Kamagra without RX Generic Kamagra mastercard :.Kamagra Oral Jelly Europe .: Discount 10% - <a href=http://kamagra-uk.blog.hr/>Kamagra UK online </a> - lowest price Kamagra Cheap next day
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: septichniqmi
Категория: Други
Прочетен: 167619
Постинги: 4
Коментари: 8
Гласове: 0
Архив
Календар
«  Юни, 2024  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930